Samarbetspartners

Klarutbildning AB samarbetar med ett stort antal kompetenser, såväl företag som enskilda konsulter.
Beroende på uppdragets inriktning och krav anlitas i samråd med kunden, rätt kompetens.
Klarutbildnings samtliga samarbetspartners är erfarna utbildare med mångårig erfarenhet och dokumenterad kompetens.
Att erbjuda referenser till kund är en självklarhet för såväl klarutbildning som dess samarbetspartners.