Person och roll

Grunden för organisationsutveckling bygger på insyn i individens upplevelse av nuvarande situation samt önskebild gällande den egna framtiden.Klarutbildning erbjuder alltifrån handledning till utbildning – individ och grupp.

Grunden för samtliga insatser är att det berör på ett intellektuellt och känslomässigt plan.
Att förändra sin egen person är något som kräver mod och förutsätter tillit. Att öva sig i konsten att vara modig handlar om träning i konsten att kommunicera – med sig själv och med andra. Det är det som inte sägs som begränsar. Skapandet av ett gemensamt språk som möjliggör förståelse för att olikheter är berikande är det fundament som samtliga av klarutbildnings insatser utgår ifrån.