Organisation

Viljan att tillhöra en lärande organisation, en organisation ständigt anpassad till nuet och som bejakar alla aktörers intresse, talang och behov är drömmen för de flesta. Vi på klarutbildning påstår att första steget blir att ta dig ifrån dröm till målsättning. Med utgångspunkt i organisationens nuläge och benämnda målbild tydliggörs organisationens vägval.
Klarutbildning arbetar med kreativa mötesformer som berör individen och på så sätt skapar förutsättning för verklig förändring. Individens resa från omedveten passagerare till medveten resenär utgör fundament för verklig organisationsförändring.
Välj mellan färdiga organisationsutvecklande program eller var medskapare i det du själv, som ledare, anser vara viktiga delar för bästa möjliga resultat.

Klarutbildning har en unik kompetens gällande skolans organisation och dess koppling till arbetstidsorganisation. Det handlar inte om att springa snabbare för att ändå känna att du inte hinner med. Det handlar om kunskap och mod att skapa en organisation som gör att lärare har tid och upplever att de gör sig själva och uppdraget rättvisa. Dagens skolorganisation bygger dessvärre mer på logistik än pedagogik. Vi vet hur du kan göra skillnad…till det bättre!

Läs mer om utbildningen Arbetstidsorganisation