Ledningsgrupp och arbetslag

Utmaningen ligger i att ta sig från sörjigt snack till stärkande samtal.

Att ett beslut fattas behöver inte innebära att vi är överens – Men
hur kommer det sig att vi är överens men ändå inte får önskat genomslag för fattade beslut?

”Har vi inte pratat om det här förut?
Vad var det egentligen vi sa?” Känns det igen? Dialog är människans viktigaste verktyg. De dagliga mötena är hundratals. Varje möte har betydelse. Hur ofta tränar du din förmåga att göra dig förstådd och att förstå andra?
Hur kommer vi förbi myten om personkemi?

Konflikter upplevs idag av många som något olustigt, något som gärna undviks. Hur använder du konfliktens inneboende kraft till något positivt, något utvecklande?

Klarutbildning har stor erfarenhet av att utbilda ledningsgrupper och arbetslag i resan från snack till handling, från sörja till klarhet.

Arbetslagsledarutbildning