Ideologi


Vår verksamhet är som alla organisationer(samhällen) i ständig förändring, utveckling.

Avgörande för riktning och resultat är huruvida resan görs medvetet eller omedvetet – från ofrivillig passagerare till medveten resenär. Den medvetna människan ikläder sig rollen av kreatör, ägare av sin egen riktning. Klarutbildning gör skillnad mellan det individer och organisationer vill höra och det de behöver höra. Som kärleksfull och kritisk samarbetspartners lovar vi att alltid tala med er om det vi anser vara viktigt för er utveckling.

Vi strävar alltid efter att bli bättre…för vår egen skull! På så sätt blir vi garanterat bättre för våra kunder. Det innebär att vi är beroende av kritik från er gällande vårt arbete!

Klarutbildning stjäl med stolthet och delar med kärlek. Vi uppmuntrar kunder och samarbetspartners att göra detsamma.


Strävan efter att ha ”Ryggen fri” är inte detsamma som kreativitet och innovation.

Klarutbildning har även insett att allt gammalt inte är dåligt! Vi strävar efter att belysa och utveckla de tidlösa egenskaper som stärker individen och organisationen till att göra sig själv rättvisa.

Klarutbildning vet att kvalitet uppstår i mötet och endast i den konkreta verkligheten. Kvalitet i abstraktioner(måldokument, policys osv.)behöver inte innebära kvalitet i den riktiga världen. Vi strävar alltid efter passform mellan karta efter verklighet.

Klar utbildning vet att lyckad verksamhet inte har med tur och tillfällighet att göra.