Från där och då till här och nu

1998, vid 29 års ålder, anställdes Anders Härdevik, grundare av klarutbildning ab, som chef för första gången. Uppdraget var att i delat ledarskap utveckla en skola med 100 medarbetare och 1000 elever. Dessförinnan hade Anders arbetat som lärare och fackligt kommunombud(sedan examen från GIH, år 1989). 2008 publicerades Anders nationellt omtalade bok ”Tur för skolan att den är obligatorisk”. Samma år beslöt han att på heltid och i egen regi, ägna sig åt utvecklandet av person, roll och organisation. Han sade upp sig från dåvarande chefstjänst och utvecklade samarbetet med det sverigeledande utbildningsföretaget, JL Utbildning – ett samarbete som är fortsatt starkt.

I skrivande stund har klarutbildning erfarenhet från hundratals kommuner och företag. Den geografiska spridningen sträcker sig från det nordligaste av Sverige till det sydligaste. Företaget är i huvudsak verksamt i Sverige men genomför även uppdrag i Norge, Finland och England.

Företaget utvecklar hela tiden sitt kunnande och breddar dagligen sin erfarenhet, utan att ge avkall på den djupkunskap som blivit företagets signum. Antalet kompetenta samarbetspartners växer i samma omfattning som den kunniga kundkretsen.
Uppdragsvariationen sträcker sig idag från ledar- och medarbetarhandledning via föreläsningar till processer/utbildningsinsatser över tid med syfte att skapa effektiva lärandeorganisationer och mötesarenor.

Gemensamt för samtliga insatser är att de utgår ifrån kundens aktuella nuläge och inriktar sig på förändring som lever kvar och utvecklas vidare även då utbildningsprocessen är avslutad.